E-commerce

Вопросы к зачету по курсу

1. Дайте визначення поняття «електронна комерція».
2. У чому різниця між «електронною комерцією та електронним бізнесом»?
3. Назвіть суб’єктів електронної комерції.
4. Що означають абревіатури B2C, B2B, G2C?
5. Назвіть сфери, у яких на сьогодні використовується електронна комерція.
6. На яких рівнях може здійснюватися електронна комерція?
7. Охарактеризуйте сучасний стан ринку електронної комерції у світі.
8. Яке правове підґрунтя для здійснення електронної комерції існує в Україні?
9. Що таке Інтернет-платіжна система?
10. Що таке електронні гроші?
11. Назвіть платіжні системи на основі електронних грошей, які використовуються в Україні.
12. Які ви знаєте українські платіжні системи на основі кредитних карток? На основі смарт-карток?
13. Що потрібно мати для роботи через Інтернет з платіжною системою на основі смарт-карток?
14. Які послуги можуть надавати системи Інтернет-банкінгу?
15. Які послуги надають системи Інтернет-брокеридж?
16. У чому відмінність між поняттями «Інтернет-брокеридж» та «Інтернет-трейдинг»?
17. Які етапи процесу страхування можуть бути реалізовані через Інтернет?
18. Що розуміють під інформаційною безпекою системи електронної комерції?
19. Які існують основні проблеми безпеки інформації в системах елект¬ронної комерції?
20. Назвіть рівні, на яких можуть здійснюватися заходи з безпеки сис¬тем електронної комерції.
21. Які ви знаєте групи процедурних заходів безпеки.
22. Назвіть основні механізми безпеки систем електронної комерції.
23. Які типи загроз безпеці систем електронної комерції існують?
24. У чому полягає розробка концепції інформаційної безпеки?
25. Назвіть основні групи програмного забезпечення, що може бути використане для захисту систем електронної комерції.
26. Що таке Firewall? Наведіть приклади.
27. Якими засобами в Інтернет можна проводити вторинні маркетингові дослідження?
28. Опишіть основні методи первинних маркетингових досліджень в мережі Інтернет.
29. Об’єкти дослідження на Інтернет-ринку.
30. Назвіть основні форми реклами.
31. Що таке банер? Які типи банерів ви знаєте?
32. Які основні методи реклами слід використовувати при рекламі електронного магазину?
33. Як знайти цільову аудиторію для електронної розсилки?
34. Які моделі оплати реклами в Інтернет ви знаєте?
35. В чому основна особливість маркетингу в Інтернет?
36. Сформулюйте основні принципи, які має використовувати електронний ринок.
37. Які основні відмінності та переваги електронного ринку у порівнянні з традиційним?
38. Які існують основні сектори Інтернет-ринку?
39. Визначте особливості та основні показники електронного споживчого ринку.
40. Які існують види фінансових електронних ринків?
41. На основі чого функціонує електронний споживацький ринок?
42. Назвіть дві основні складові електронного магазину.
43. Назвіть програмні засоби, які можуть використовуватися для створення електронного магазину (чи іншої системи для електронної комерції).
44. Які існують принципи ціноутворення на електронному ринку?
45. Дайте визначення поняття «віртуальне підприємство».
46. Опишіть структуру віртуального підприємства.
47. На основі яких ознак можна здійснювати класифікацію віртуальних підприємств?
48. Як класифікуються віртуальні підприємства на основі топологій?
49. Чим відрізняються віртуальні підприємства структурного типу «федерація» від віртуальних підприємств структурного типу «зірка»?
50. Назвіть та схарактеризуйте основні кроки при проектуванні та створенні віртуальних підприємств.
51. Що таке «життєвий цикл віртуального підприємства» і які етапи він включає?
52. Які ролі окремих підприємств можна виділити у мережевій організації віртуального підприємства ?
53. Які функціональні можливості щодо обробки інформації повинні бути передбачені в ВП ?
54. Назвіть та охарактеризуйте креатині та конфігураційні функціональні можливості, які повинні бути передбачені в ВП.
55. Які технологічні заходи повинен об’єднувати процес синтезу ВП?
56. Назвіть та охарактеризуйте складові технології, які сприяють створенню середовища ВП ?
57. Які етапи створення ВП існують? Охарактеризуйте їх.
58. Які основні вимоги пред’являються до систем workflow в складі ВП?
59. Назвіть приклади реальних віртуальних підприємств.
60. Охарактеризуйте еволюцію стандартів електронного обміну комерційними та фінансовими повідомленнями.
61. Назвіть та охарактеризуйте основні компоненти міжнародного стандарту EDIFACT, що використовується в системах електронної комерції.
62. Як утворюються елементи та сегменти даних в міжнародному стандарті EDIFACT, що використовуються в системах електронної комерції?
63. Опишіть синтаксичні правила міжнародного стандарту EDIFACT, що використовуються в системах електронної комерції.
64. Які електронні документи, що циркулюють в системах електронної комерції, регламентує міжнародний стандарт OBI (Open Buying on Internet)?
65. Опишіть взаємодію суб’єктів електронної комерції класу В2В при використанні міжнародного стандарту OBI (Open Buying on Internet).
66. Які основні стадії поведінки покупців при купівлі товарів в системах електронної комерції можуть бути автоматизовані за допомогою програмних агентів?
67. Що таке ідентифікація потреби покупця, продуктовий та товарний брокеринг?
68. Опишіть функціональність програмного агента Copernic Shopper при використанні його в системах електронної комерції.
69. Як слід розуміти гнучкість організаційної структури в системах електронної комерції?
70. Які основні зміни в роботі фірми можуть мати місце в разі впровадження електронної комерції?
71. Яким чином використання інформації про замовників та їх потреби, комерції, може вплинути на економічну діяльність фірми, яка впровадила систему електронної комерції?
72. Чим пояснюється необхідність експериментування в ринковому просторі в разі використання систем електронної комерції?
73. Схарактеризуйте основні організаційні питання, що виникають при впровадженні систем електронної комерції.
74. Які маркетингові заходи слід здійснювати та правові питання вирішувати при впровадженні систем електронної комерції?

kodowanie html5 css, projektowanie stron internetowych , PSD2HTML, PSD HTML, proste strony www, cięcie PSD, tworzenie stron,